PDA

View Full Version : Thăc mắc về thời hạn xem phim khi mua lẻ bằng khoaimossy
13-09-2015, 04:56 PM
Chào các bạn, mình muốn hỏi về thời hạn xem phim khi sử dụng hình thức mua từng phim lẻ bằng khoai.

Chẳng hạn khi click mua một bộ phim với 2000khoai, thì kể từ lúc đó mình có thời hạn bao lâu để xem bộ phim đó?
Vì đôi khi đang xem giữa chừng có việc bận chẳng hạn, hôm sau mình vẫn xem tiếp thì có được không?

Thực tế tình trạng mình gặp phải là mình đã mua lẻ 1 phim bằng khoai, nhưng xem giữa chừng thì có việc nên dừng không xem nữa. 1 ngày sau mình xem tiếp thì vẫn xem được ngay đoạn mình đã dừng, nhưng đến hôm thứ 3 bị back lại tình trạng "phim giới hạn nội dung", nếu muốn xem tiếp thì buộc phải trả thêm 2000khoai nữa.

Vậy có bạn nào (hoặc admin) có thể cung cấp dùm mình thông tin về thời hạn sử dụng khi mua lẻ phim theo cách này được không?
Rất cám ơn!