PDA

View Full Version : BBC Natural World: Buddha, Bees and the Giant Hornet Queen (2007) SD Online Phụ Đề Việt - AnhKonAir
23-08-2015, 07:18 PM
25446

libra289
23-08-2015, 10:14 PM
Tàn khốc nhưng kiểu đó là quy luật tự nhiên cho việc tiến hóa

hart7aloha
15-09-2015, 11:51 AM
nhiều chỗ dịch chưa chính xác, ví dụ "little bee" đúng ra là "chú ong nhỏ" chứ không phải "ít ong" như đã dịch !

Maria_Ozawa
29-09-2015, 09:34 PM
Thiên nhiên luôn theo 1 quy trình :) :th_90:

meofbeosus
11-12-2018, 08:33 PM
Chu trình của tự nhiên. Vượt khó khăn gây dựng lên 1 đế chế và lụi tàn mang theo dư âm của thế hệ cũ ,vòng lặp của tạo hóa. Tự sinh ắt có tự diệt.:th_15: