PDA

View Full Version : Disciples of the 36th Chamber (Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng 3) (1985) HD Online Phụ đề ViệtKonAir
29-07-2015, 04:41 PM
25291

o0tatsuya0o
01-08-2015, 12:18 AM
Hoàng Phi Hồng ở đâu ra vậy ? Lại còn kiệt sức vì thất bại thường xuyên, thằng này đơn thuần là thằng ranh con bố láo bố lếu, cái gì mà thất bại ? Phim nhảm hơn cả nhảm!