PDA

View Full Version : Xem Pub trên trình duyệt của Iphone như thế nào ?imnobody
18-07-2015, 10:15 AM
Mình muốn xem Side by side nên phải xem trên trình duyệt của Iphone nhưng vào thì toàn bắt cài App không thể vào nổi. Mod có cách nào chỉ mình với ...