PDA

View Full Version : Bị đẩy khi đang xem filmComesBack
01-07-2015, 09:29 AM
Mình vừa nhắn tin 15k để đăng ký xem trong vòng 7 ngày. Thế mà vào xem cứ đc 3p lại bị bắn hẳn ra ngoài..mà vào film vẫn chỉ hiện thị đc 10p thôi. Mình xem trên ipad air 2 ios 8.2