PDA

View Full Version : Thời sự đang quan tâmphihunglklk
09-05-2015, 10:20 PM
- mới đọc báo. thấy có vụ này. cho hỏi pub có bị ảnh hưởng ko để còn nạp khoai xem tiếp :)
http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/1543644/nhieu-trang-mang-bi-dieu-tra#page=1

hell dep zai
09-05-2015, 11:23 PM
ad có bố làm to không phải lo :))