PDA

View Full Version : Black or White (Đen Hay Trắng) (2014) HD Online Phụ Đề Việt - Anhlamphong
09-05-2015, 09:55 AM
24806

Nguyenhanoi
09-05-2015, 01:15 PM
Ông ngoại tuyệt vời. Đoạn đầu dịch sai thành ông nội, bà nội.