PDA

View Full Version : Selma (Giấc Mơ Thay Đổi Cả Thế Giới) (2014) HD Online Phụ Đề Việt - AnhKonAir
05-05-2015, 07:18 PM
24776

sondl18b
09-05-2015, 11:31 AM
so deeply moved. thanks ad

MoVo
11-05-2015, 12:42 AM
Đoạn từ 55:41s dịch rất vớ vẩn, nội dung có nhắc đến Việt Nam nhưng cố tình lọc bỏ và dịch sai:

"We're going to demand to see the President. And I'm gonna tell him that Jimmie was murdered by an administration that spends millions of dollars every day to sacrifice life in the name of liberty in Vietnam, yet lacks the moral will and the moral courage to defend the lives of its own people here in America!"

Đáng ra phải dịch là:

"Chúng ta sẽ yêu cầu được gặp tổng thống. Và tôi sẽ nói với ông ta rằng Jimmie bị giết bởi sự cai quản đang tiêu tốn hàng triệu đô la mỗi ngày để hy sinh cuộc sống dưới danh nghĩa tự do cho Việt Nam, nhưng rồi lại thiếu đi lòng quyết tâm và sự can đảm để bảo vệ mạng sống của chính dân tộc mình ngay trên đất nước Mỹ này!"

Thì lại dịch thành:

"Chúng ta sẽ yêu cầu được gặp tổng thống. Và tôi sẽ nói với ông ta rằng Jimmie bị giết bởi sự quản trị đang tiêu tốn hàng nghìn đô la mỗi ngày để hy sinh cuộc sống trong cái tên độc lập, chưa nói đến việc mất ý chí đạo đức và dũng khí đạo đức để bảo vệ mạng sống của chính nó ở ngay trên nước Mỹ này"

Đề nghị mod sửa lại cho đúng với nội dung thực tế của phim.

rongconvn89
14-05-2015, 11:02 PM
coi hết 10p dạo đầu mà ko hiểu gì hết và cũng ko bik mục đích của phim là gì nên đi ra. :D