PDA

View Full Version : tl dùm e cáilee_hana
05-04-2015, 06:06 PM
mình xem phim mấy ngày gần đây cứ bị giật giật ý

xem tập đầu tiên thì k sao , mà đến tập thứ 2 thì bắt đầu giật

tiếng thì bt nhưg mà hình thì chậm lắm ý

có ai bít làm như nào để hết bị thế chỉ e vs

DeerKing
06-04-2015, 10:26 AM
Bạn bị phim nào hay tất cả các phim bộ đều bị?