PDA

View Full Version : lỗi khi xem bằng trình duyệt trên tividothang1986
14-03-2015, 02:48 PM
Tôi đang xem thì mất hình k thấy tiếng. Pub dạo này quá chán.