PDA

View Full Version : hỏi về thuê phim trong app Androidhongnhungle
28-02-2015, 10:59 PM
Mình đã nạp 6000 khoai để thuê 3 phim lẻ. Nhưng trong app android ko biết trả khoai ở đâu. B nào biết chỉ mình với. Mình cảm ơn!

mindtool
26-04-2015, 03:36 PM
Mình cũng có câu hỏi như này