PDA

View Full Version : Xem pub trên ipad air bị crashvalmetal89
02-02-2015, 08:30 PM
Chào BQT Pub, nhờ mọi người giúp đỡ tại sao xem phim trên pub bằng ipad air của tôi chỉ được khoảng 5 phút là ứng dụng pub sẽ bị crash, ipad thoát ra màn hình chính. Ipad air ios 8.1.3