PDA

View Full Version : Phim có ghi là có phụ đề VN nhưng khi xem vào phim lại không códuycoi1985
31-01-2015, 07:34 PM
Admin cho hỏi sao mình xem các phim ở ngoài icon ảnh nhỏ đều có ghi là có phụ đề với chữ vn nhưng đa phần tớ xem đều không có ?

Có một số phim hôm trước xem có phụ đề hôm sau lại mất ?