PDA

View Full Version : bữa nay PUB quảng cáo cho lazada hảboysaurang89
14-12-2014, 07:50 PM
sao thấy khung quảng cáo trên màn hình vậy

hell dep zai
15-12-2014, 08:30 AM
máy bác dinh vi dút rồi @@! ( giống máy em ) :))

DeerKing
15-12-2014, 01:41 PM
Chuẩn đấy. Máy bạn bị dính virút rồi.