PDA

View Full Version : Thắc mắc....Gmobilestore
28-10-2014, 01:27 PM
Các bạn add ở topic nào cũng nói sẽ fix ngay..... nhưng mãi vẫn chưa thấy cài và xem được ngay. xong các add close topic. vậy kính đề nghị các Ad trả lời cụ thể?

KonAir
28-10-2014, 02:40 PM
Khi nào fix xong sẽ có thông báo ngay bạn nhé. Vì không thể chủ động được là lúc nào sẽ xong nên không dám hẹn thời gian.