PDA

View Full Version : Chừng nào khắc phục lỗi App xong vậy ad?????lâu quá 😩😩😩😩😩minquang0620
28-10-2014, 07:59 AM
Chừng nào khắc phục lỗi App xong vậy ad?????lâu quá 😩😩😩😩😩

DeerKing
28-10-2014, 11:58 AM
Ở trong topic này và các topic khác mình đã trả lời hết rồi ạ, hnay sau khi update thì đang có hiện tượng không ổn định, có máy cài được có máy không, hiện tại mình đã ghi nhận hết các lỗi rồi ạ, và đang tiến hành kiểm tra và fix ngay trong đêm nay. Mình xin được đóng topic này lại.