PDA

View Full Version : lỗi update sai chứng nhận api.pub.netnlsi
20-08-2014, 07:23 PM
hôm nay có phiên bản mới, vào phim pub thông báo update, vào update nó yêu cầu đăng nhập, mình đã dăng nhập đúng tài khoản nhưng đều báo lỗi "lỗi không update được vì chứng nhận api.pub.net không hợp lệ".
đề nghị giải quyết dùm

KonAir
21-08-2014, 10:07 AM
Tam thời bạn xóa app đi, xong vào web để cài lại là được ạ