PDA

View Full Version : load chậmnlsi
09-08-2014, 09:06 AM
từ tối qua 8.8.14 tới giờ, vào xem phim bộ hay lẻ đều load rất chậm, chờ 1h mà ko load xong. Nhưng khi xem trên laptop thì vẫn bình thường, đề nghị pub xem giúp do lỗi gì, và khắc phục thế nào, tôi đã thử đổi cụm sv khác để xem nhưng vẫn vậy