PDA

View Full Version : [HÉ LỘ + ĐẮNG LÒNG] Iphone Ipad iOS 6x,7x,8x chưa Jailbreak đã cài được app PUB ^^ , iOS 5x vẫn cần Jail :(KonAir
19-06-2014, 06:32 PM
http://pubvn.tv/bar/threads/22254-HE-LO-DANG-LONG-Iphone-Ipad-iOS-6x-7x-8x-chua-Jailbreak-da-cai-duoc-app-PUB-iOS-5x-van-can-Jail-.html