PDA

View Full Version : Đánh dấu phim để xem sau như thế nào??nguyenlaicpm
31-08-2013, 11:47 PM
Tôi tìm mãi chỗ để đánh dấu các phim hay lại rồi xem dần mà ko thấy hoặc làm như thế nào hả Sứt, nhờ các bạn ai biết chỉ dùm. thanks verry much

cuoi93
25-09-2013, 08:25 AM
Bạn chọn vào thích ý. Đưa chuột vào ảnh phim nó hiện nút thích. Chọn thì phim sẽ đc lưu ở mục phim đã thích ở trang cá nhân. :)