PDA

View Full Version : Xem phim load rất chậmdinhnda
13-08-2013, 01:03 PM
Hi admin, hiên tại mình đang ở Nhật xem phim load rất chậm có cách nào để load nhanh hơn không ?(mình xem ở Việt Nam thấy load rất nhanh) Nhờ admin support giúp.

dinhnda
18-08-2013, 05:25 PM
Sao không có ai trả lời hết vậy ? Mọi người có ai biết không ?