PDA

View Full Version : từ cuối năm 2012 đến 2013gauyeusau
03-08-2013, 04:07 PM
Mình nạp đã 4 thẻ 50k rồi. mà 40k là dc 1 tháng. 4 thẻ mỗi thẻ thừa 10k. giờ mình thừa 40k giờ mình muốn active 40k đó thành 1 tháng như thế nào Host

KonAir
03-08-2013, 04:48 PM
Khi bạn nạp bằng các loại thẻ cào như thẻ điện thoại, game... sẽ bị nhà mạng thu phí giao dịch 20% bạn nhé.

gauyeusau
03-08-2013, 05:06 PM
Hiểu rồi.