PDA

View Full Version : Hỏi về phim hay nhung quên tên phimlinhlinh7979
29-07-2013, 01:30 AM
add cho hoi là co 1 bo phim voi noi dung:" 1 nhom người vào cướp 1 kho hàng dồ diện tử, nhưng vô tình rơi vao 1 tran chiến cua 1 nhom swat bao ve 1 ten giết người, va đồng bọn đang định giải cứu, nhóm giải cứu rất chuyen nghiệp, xóa dấu vết để cảnh sát 0 biet rằng đang có 1 cuộc dâusung,,,, chi tiết trong phim co 1 người bên nhóm swat deo mat na bàng sát, là 1 tay ban tia. nhóm swat di tren 1 chiec xe chuyên dụng bi dồn vào nhà kho,,,,,,, ai biet phim nay tên gì chi jum minh với, thanks