PDA

View Full Version : muốn đánh dấu phim để xem saudangvanhoc
12-07-2013, 07:36 PM
chỉ mình với...nhiều lúc tìm thấy một loạt phim hay..xem được một phim xong chả nhớ phim nào để xem nứa..

hell dep zai
12-07-2013, 08:17 PM
thấy cái hình trái tim khi mình chỉ vào poster phim không, click vào đó... sau đó muốn tìm lại chỉ cần vào trang cá nhân sau đó vào mục phim đã thích.