PDA

View Full Version : cách thuê phim lẻ ?daicabh
09-07-2013, 08:26 PM
cho mình hỏi là cách thuê phim lẻ như thế nào , mấy lần trước mình làm được mà giờ kiếm hoài k ra cái chỗ trả 2000 khoai , thuê trong 2 ngày ?

KonAir
09-07-2013, 09:16 PM
Bạn xem phim cần xem, khi xem phim trên màn hình xem phim có hình ổ khóa. bạn bấm vào hình ổ khóa đó nhé