PDA

View Full Version : cho hỏi giờ pub có làm yêu cầu phim nữa khôngHuynhtrung
08-07-2013, 04:56 AM
Nêu pub còn làm yêu cầu phim thì mình mong pub làm phim Ghost Whisperer. Một bộ phim Giả tưởng khá là hay về những oan hồn bóng ma