PDA

View Full Version : Hỏi về cách chuyển thuê bao trọn gói thành thuê phim lẻbzx
07-07-2013, 08:43 PM
Pub cho mình hỏi: do mình chọn nhầm thành thuê bao trọn gói (50k xem 1 tháng).

mình muốn chuyển thành khoai để thuê phim lẻ thì làm thế nào nhỉ. Nếu ko, nhờ Pub chuyển hộ dùm mình.

Mã giao dịch: V2CL52AF2576FD

Thank.

bzx
11-07-2013, 10:38 AM
ko ai trả lời mình à ?

KonAir
11-07-2013, 11:19 AM
Chỉ chuyển được từ Khoai thành Thuê Bao Trọn Gói chứ không chuyển ngược lại được bạn nhé.