PDA

View Full Version : Hạn tài khoản sử dụngnhjm91
07-07-2013, 12:54 AM
Tại sao mình nạp tài khoản và vẫn xem bình thường nhưng ở phần thông tin cá nhân lại ghi hạn sử dụng là đến 15 tháng 2 năm 2013. Trong khi bây giờ là tháng 7 rồi