PDA

View Full Version : Kích hoạt tài khoảns3v3nshin
25-06-2013, 10:22 PM
ad ơi.em mới lập hôm nay và em cũng nạp 50k luôn rồi.nhưng mà nó ghi là tài khoản chưa kích hoạt .nhưng khi em kiểm tra lại hộp mail thì nó không có gửi cho em thư nào để kích hoạt
-Hay web của ad kích hoạt bằng cách khác .(nếu có chỉ em với )