PDA

View Full Version : Đổi khoai..vuongkyanh
08-06-2013, 09:28 PM
Mình còn 20.000 khoai trong TK, muốn đổi xem phim lẻ vậy phải làm thế nào ???

KonAir
09-06-2013, 06:36 PM
Bạn bấm vào phim bạn cần xem, khi xem phim trên màn hình sẽ có hình ổ khóa, bấm vào hình ổ khóa sẽ có tùy chọn trả bằng khoai bạn nhé.

vuongkyanh
09-06-2013, 07:48 PM
ok sứt yeu.

katori09
22-06-2013, 01:30 AM
làm thế nào để có khoai