PDA

View Full Version : Nạp tiền qua thẻ ATM như thế nào?federer2508
05-06-2013, 11:25 AM
Mình chỉ cần có thẻ ATM và mã bảo mật hay thẻ đấy phải đăng kí thanh toán trực tuyến mới được thanh toán ????

KonAir
05-06-2013, 11:55 AM
Thẻ ATM của bạn cần phải được đăng ký chức năng thanh toán Online với ngân hàng phát hành thẻ. Sau khi đăng ký thành công, mỗi lần thanh toán ngân hàng sẽ nhắn cho bạn mã OTP vào số điện thoại của bạn.