PDA

View Full Version : Pub cho androidtthanhvo
04-11-2011, 10:37 AM
Mình được biết Pub đã xem được trên ipad. Mình xem trên galaxy tab không được. Pub nên viết cho Android với. Cám ơn Pub.

Megatron
04-11-2011, 12:32 PM
iPad thì cũng vẫn đang thử nghiệm thôi. Đã tiếp nhận ý kiến của bạn.

tthanhvo
04-11-2011, 02:15 PM
Dù gì cũng cám ơn bạn nhiều. Mong sớm xem được trên android để đi đâu cũng xem được pub.