PDA

View Full Version : Gia hạn thuê baocolintran
09-05-2013, 04:13 PM
Hi Pub thời hạn thuê bao của mình tới ngày 05/07/2013. hôm nay là 09/05/2013 nếu bây giờ mình nạp khoai thêm một tháng sẽ tính cập nhật thời gian gia hạn đến ngày bao nhiêu.
Thanks

KonAir
09-05-2013, 04:18 PM
Khi thanh toán thời hạn sẽ được cộng dồn bạn nhé. Ví dụ tài khoản của bạn đang còn thời hạn 1 tháng. Bạn thanh toán thêm 1 tháng thì tài khoản của bạn sẽ thành 2 tháng.

colintran
09-05-2013, 10:16 PM
Thanks Pub