PDA

View Full Version : Đã nạp BaoKim, làm sao thấy 120% thưởng?nam207
06-05-2013, 09:48 PM
Mình đã đăng ký 2 tháng dùng BaoKim, nhưng không thấy thông báo gì nói là mình được tặng 2 tháng cả. Hôm nay là ngày thứ 2, Pub xem giùm mình nhé, cám ơn!