PDA

View Full Version : không có poster filmmanhphu
30-10-2011, 09:12 PM
Các bạn ơi, minh thấy film chỉ có mỗi title không thôi mà không có poster film thì cảm giác thiếu thiếu. Liệu Pub.vn có thể đưa poster gắn vào mỗi film có được không?
Thân,

Megatron
30-10-2011, 09:17 PM
Sẽ có poster phục vụ riêng bạn. Cứ bình tĩnh :D