PDA

View Full Version : cho mình hỏi???bnkcuong
30-04-2013, 12:49 AM
:th_12: cho mình hỏi là cần điều kiên ntn để trở thành thành viên chính thưc? thành viên chính thức thì có quyền lợi gì không?

KonAir
30-04-2013, 12:54 AM
Hiện tại bạn đang là thành viên chính thức rồi mà. Khi là thành viên chính thức thì bạn được đăng bài ở mọi nơi.