PDA

View Full Version : pub oi cho hỏiyuly100
24-04-2013, 09:46 AM
mình là thành viên mới chưa bk nhiều về trang web. pub có thể hướng dẫn cho mìk k. tài khoản dk kích hoạch khi nào. cách thức thêu fim và thuê bao xem phim ra sao ????

KonAir
24-04-2013, 10:55 AM
Tại pub có 2 hình thức xem phim.
1. Thuê bao trọn gói (tính theo thời gian), trong thời gian thuê bao trọn gói bạn được xem thoải mái không giới hạn
2. Xem phim nào trả phim đó.

. Để đăng ký thuê bao trọn gói bạn bấm vào nút thuê bao trọn gói rồi làm theo từng bước
. Để xem theo hình thức xem phim nào trả phim đó bạn bấm vào nút thuê phim lẻ rồi làm theo từng bước. Sau khi nạp xong, bạn xem phim cần xem, trên màn hình xem phim sẽ có hình ổ khóa. Bấm vào hình ổ khóa sẽ có tùy chọn để trả.

yuly100
24-04-2013, 08:37 PM
no để tài khoản của mìk chưa kích hoạt thì làm sao để kích hoạt trong khi mìk có 6000 khoai roi

KonAir
24-04-2013, 08:52 PM
no để tài khoản của mìk chưa kích hoạt thì làm sao để kích hoạt trong khi mìk có 6000 khoai roi

Kích hoạt chính là đăng ký thuê bao trọn gói. Bạn có thể đăng ký thuê bao trọn gói bằng Khoai. Bạn ấn thuê bao trọn gói - Chọn phương thức thanh toán là Khoai rồi dùng Khoai để đăng ký.