PDA

View Full Version : cấp lại mã xem filmhaitay
21-04-2013, 10:01 AM
Tôi để mất mã xem film thì pải làm thế nào hả Admin. Cảm ơn nhiều

KonAir
21-04-2013, 01:07 PM
Bạn cho mình xin số điện thoại bạn đã nhắn tin để lấy mã xem phim nhé.