PDA

View Full Version : ADMIN cho hỏi sao phim Breaking Bad ko thấy UP tiếp vậy0988842636
14-04-2013, 02:10 PM
Breaking Bad phần 5 đang hay mà, đợi lâu quá ko thấy UP

KonAir
14-04-2013, 03:01 PM
Nhà sản xuất phim vẫn chưa cho ra tập tiếp theo bạn nhé.