PDA

View Full Version : pub cho mình hỏi cách download phim.ngocquy
31-03-2013, 11:02 PM
cho mình hỏi pub có cho download phim không,và nếu cho thì down thế nào được? Thanks!

KonAir
01-04-2013, 06:51 AM
Bạn đọc nội quy nhé http://pub.vn/bar/threads/1246-Noi-quy-box-PHIM-ONLINE-.html