PDA

View Full Version : PUB cho hỏi tại sao xem pub tren Iphone không có phụ đề?minh65
30-03-2013, 11:32 PM
PUB cho hỏi tại sao xem pub tren Iphone không có phụ đề?