PDA

View Full Version : Hỏi cách sử dụng tài khoản trên pubyiuyiu
30-03-2013, 08:42 PM
Ad cho mình hỏi : " Mình mới nạp tiền vào tk, nhưng mình chọn mục thuê phim lẻ nên số tiền nạp 50.000đ = 40000 khoai. Tài khoản Mình vẫn là tài khoản chưa kích hoạt, nếu mình không kích hoạt thì mình xem phim nào sẽ trả khoai cho từng phim lẻ đúng ko?, Nếu như tài khoản vẫn tiếp tục ở trạng thái không kích hoạt thì có sao ko? ". Cảm ơn ad

KonAir
30-03-2013, 08:48 PM
- Bạn có thể đăng ký thuê bao trọn gói (kích hoạt) tài khoản để xem không giới hạn bằng cách ấn vào Thuê bao trọn gói - Chọn phuơng pháp thanh toán là Khoai rồi dùng Khoai để đăng ký
- Nếu bạn muốn xem theo hình thức xem phim nào trả phim đấy (2000 khoai cho 1 phim lẻ, 10000 khoai cho 1 phim bộ) thì bạn không cần kích hoạt tài khoản. Bạn xem phim bạn cần xem, trên màn hình xem phim có hình ổ khóa, bạn bấm vào ổ khóa đó sẽ có tùy chọn trả khoai.

yiuyiu
30-03-2013, 08:53 PM
Cảm ơn bạn. Vậy nếu mình cứ xem phim lẻ trả tiền từng phim thì số khoai của mình có thời hạn sử dụng hay ko? Hay là mình xem hết số khoai rồi lại tiếp tục nạp?

KonAir
30-03-2013, 08:59 PM
Cảm ơn bạn. Vậy nếu mình cứ xem phim lẻ trả tiền từng phim thì số khoai của mình có thời hạn sử dụng hay ko? Hay là mình xem hết số khoai rồi lại tiếp tục nạp?

Khoai không có thời hạn sử dụng bạn nhé. Nếu bạn không dùng thì Khoai vẫn còn nguyên. Khi nào bạn dùng thì Khoai mới bị trừ. Và tất nhiên là nếu bạn đã dùng hết khoai, bạn muốn xem tiếp thì sẽ cần phải nạp tiếp :D

yiuyiu
30-03-2013, 09:37 PM
cảm ơn bạn đã chỉ dẫn ^^