PDA

View Full Version : Faq ?minh0267
22-10-2011, 09:47 AM
Em muốn hỏi một số thứ mà không có box FAQ thì hỏi làm sao đây ạ ....

KonAir
22-10-2011, 09:54 AM
Hiện Pub chưa có FAQ, vì vậy bạn cần hỏi gì có thể viết hết các câu hỏi vào topic này, bọn mình sẽ cố gắng giải đáp.