PDA

View Full Version : Cho hỏi về cấu hình máy tối thiểu xem phim trên Pubhaimastervn
22-03-2013, 10:33 AM
Hi admin, Mình đăng ký account Pub nhưng xem phim thì bị giật kinh, mình đọc thấy do cấu hình máy thấp nên không xem được. Vậy Admin cung cấp thông tin cấu hình tối thiểu máy để xem phim được không? Thanks

minh65
30-03-2013, 11:47 PM
Hi admin, Mình đăng ký account Pub nhưng xem phim thì bị giật kinh, mình đọc thấy do cấu hình máy thấp nên không xem được. Vậy Admin cung cấp thông tin cấu hình tối thiểu máy để xem phim được không? Thanks

Theo ý kiến riêng minh thì cấu hình tối thiểu để xem ko giật là CPU dual core, ram 1gb