PDA

View Full Version : Thắc mắc về việc " Tài khoản kích hoạt"????skeleton2708
20-03-2013, 05:42 PM
Như tít.
Mình có dư ở pub 56000 khoai,và chỗ thông tin tài khoản nó hiện lên "Bạn đang có 56.000 khoai Tài khoản kích hoạt đến 20:37:03 - 24/03/2013".Ý nghĩa của cái này là sao?Có phải là nếu mình không sử dụng 56k khoai này để xem lẻ hoặc mua trọn gói trước 20:37:03 - 24/03/2013 thì số khoai này sẽ bị vô dụng hoặc bị xóa đi không?

hell dep zai
20-03-2013, 07:25 PM
có hết hạn thì khoai bạn vẫn còn nguyên mà :D để lâu nó mọc mầm lên thôi :))

KonAir
20-03-2013, 07:35 PM
Khoai là đơn vị tiền tệ ở Pub, bạn không sử dụng thì nó còn nguyên ở đó. Khi tài khoản của bạn hết hạn hoặc tại bất kỳ thời điểm nào bạn có thể dùng khoai để đăng ký thuê bao trọn gói (kích hoạt) tiếp (sẽ cộng dồn thời gian nếu tại thời điểm đăng ký tài khoản vẫn còn thời hạn). Bấm thuê bao trọn gói - Chọn phuơng thức thanh toán là Khoai rồi dùng Khoai để đăng ký.