PDA

View Full Version : Kích hoạtnamnhatnam
16-03-2013, 02:34 PM
Hiện tại mình trong kho có 40k khoai
Nhưng chẳng biết làm như thế nào để kích hoạt
Ad or Mod xem cho mình với
Thanks

KonAir
16-03-2013, 02:41 PM
Bạn ấn vào Thuê bao trọn gói - Chọn phuơng pháp thanh toán là Khoai rồi dung khoai để đăng ký.