PDA

View Full Version : thay đổi cấu hình máy chủ khi xem pub trên app ipadannahuyentran
14-03-2013, 03:13 PM
hiện mình xem phim pub trên ipad bị thông báo là
"bạn hiện đang kết nối với máy chủ 2. kết nối đến máy chủ 2 hiện không ổn định. xin vui lòng chọn máy chủ khác"
và được chuyển sang trang thay đổi máy chủ
mình đã chọn sang máy chủ khác. nhưng không thấy nút lưu cấu hình máy chủ ở đâu. nên mãi không thay đổi được cấu hình máy chủ.
admin cũng như mọi người cho mình hỏi. vấn đề này là do app hay do mình cài bị lỗi???
và làm như thế nào để khắc phục

Mr S
14-03-2013, 03:59 PM
Khi bạn ấn vào nút [Chọn] là bạn đã lưu lại cấu hình server!.
Sau đó bạn ấn reload là ok.
Thank you!