PDA

View Full Version : AD cho em hỏi cách kích hoạt tkptanh04
06-03-2013, 12:42 PM
em đã đăng ký thành viên trên pud.vn và đã nạp thử 6.000 nhưng không vào xem phim wed báo là tài khoản chưa kích là sao ạ .
làm ơn chỉ giúp cách kích hoạt tk ad nhé

KonAir
06-03-2013, 01:59 PM
Vì bạn nạp khoai chứ không phải đăng ký thuê bao trọn gói trực tiếp (kích hoạt) nên bạn cần dùng Khoai để đăng ký. Tại trang chủ bạn ấn thuê bao trọn gói - chọn phương thức thanh toán là Khoai - Sau đó dùng Khoai để đăng ký. Lượng khoai tối thiểu cần có là 32000 khoai bạn nhé.
Ngoài ra bạn có thể sử dụng theo hình thức, xem phim nào trả tiền phim đó. Khi xem phim, trên màn hình xem phim sẽ có hình ổ khóa, bạn bấm vào hình ổ khóa sẽ có tùy chọn trả bằng khoai bạn nhé. Phim lẻ 2000 khoai, phim bộ 10000 khoai.