PDA

View Full Version : thắc mắcjacksparrow_0805
03-03-2013, 11:29 AM
pub cho tôi hỏi làm sao để đánh dấu những phim mình chưa có thời gian xem để lân sau xem lại ý.mong pub giả đáp dùm

KonAir
03-03-2013, 11:32 AM
Tính năng này đang được xây dựng bạn nhé.