PDA

View Full Version : Ad kiểm tra giúp mìh chút!0988351994
01-03-2013, 11:47 PM
Sao nick mìh vẫn còn hạn xem phim mà vào k xem đc là sao vậy??

KonAir
02-03-2013, 12:40 AM
Khi bạn xem bị hiện tượng thế nào, bạn vui lòng nói rõ hơn để mình có thể tìm hiểu nguyên nhân nhé.

0988351994
02-03-2013, 10:42 AM
Khi mình ấn vào nút play để xem thì nó hiện ra thế này:
0988351994, you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:

Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system?
If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation.

KonAir
02-03-2013, 12:36 PM
Khi mình ấn vào nút play để xem thì nó hiện ra thế này:
0988351994, you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:

Your user account may not have sufficient privileges to access this page. Are you trying to edit someone else's post, access administrative features or some other privileged system?
If you are trying to post, the administrator may have disabled your account, or it may be awaiting activation.

Bạn bị với phim nào hay toàn bộ các phim?

0988351994
02-03-2013, 09:41 PM
Mình bị với phim The king 2 hearts

KonAir
03-03-2013, 11:48 AM
Được rồi bạn nhé.

0988351994
03-03-2013, 01:12 PM
Thank ad nh`